wersja polskaenglish versiondeutsche version
 
City Tour - odkrywamy Poznań!
Proponujemy kilkugodzinną wycieczkę objazdową, z przewodnikiem w wybranym języku, po najważniejszych atrakcjach turystycznych Poznania. Przejedziemy przez 1000 lat historii oraz dojedziemy aż nad Maltę! Na końcu wycieczki na wszystkich uczestników czeka słodka niespodzianka.
Zapraszamy do wspólnego odkrywania Poznania!

Szczegóły >>
zobacz więcej
     
REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY IMPREZ TURYSTYCZNYCH
przez Explorepoland.pl Biuro Turystyczne Marpol Travel


Definicje zostały zgrupowane w poniższym punkcie w celu uniknięcia powtórzeń i stosowania jednoznacznych określeń.

1.DEFINICJE

1.1. Explorepoland.pl -portal turystyczny zajmujący się obsługą transakcji turystycznych prowadzonych przez Agenta pod adresem internetowym www.explorepoland.pl.

1.2. Organizator Turystyki – Biuro Turystyczne Marpol Travel lub inne biuro podróży zwane też Touroperatorem, które organizuje Imprezę Turystyczną (przygotowanie, oferowanie i realizacja), z którym Agent posiada umowę agencyjną - o stałej współpracy.

1.3. Agent - firma Marpol Travel z siedzibą w Szamotułach (kod pocztowy 64-500) przy ulicy Dworcowej 1, tel.: +48612923821, fax: +48612923821, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

1.4. Konsultant - pracownik Agenta, zajmuje się kompleksową obsługą Klienta, a w szczególności prezentowaniem oferty i udzielaniem wszelkich informacji dotyczących Usług Turystycznych przedstawianych przez Agenta.

1.5. Umowa - Umowa o świadczenie usług turystycznych, formularz zgłoszeniowy zawierający wszystkie dane dotyczące oferowanej Imprezy Turystycznej oraz dane wszystkich uczestników wyjazdu. Po jej podpisaniu oraz dokonaniu wpłaty przez Klienta kwoty wskazanej przez Konsultanta jest ona prawnie wiążąca dla obu stron. Integralną częścią umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki.

1.6. Warunki Uczestnictwa - dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy. Regulujący wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Organizatora Turystyki.

1.7. Klient - osoba zawierająca Umowę (dot. wybranej Imprezy Turystycznej), odpowiada prawnie za realizację umowy (płatności, wiarygodność danych itp.). Może również stać się uczestnikiem.

1.8. Uczestnik - osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionych świadczeń

1.9. Impreza Turystyczna - zbiór usług turystycznych tworzących całość - program, objętych wspólną ceną

1.10. Usługi Turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone Klientowi.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Agent udostępnia Klientom oferty wybranych Organizatorów Turystyki zawierające orientacyjne ceny i Warunki Uczestnictwa.

2.2. Klient po wybraniu oferty (samodzielnie lub w asyście Konsultanta) wypełnia formularz zgłoszeniowy przedstawiony na stronie www.explorepoland.pl.

2.3. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania formularza Konsultant potwierdzi aktualność i zgodność wybranej przez Klienta Imprezy Turystycznej.

2.4. Konsultant prześle faksem lub drogą pocztową wydrukowaną i podpisaną Umowę wraz z Warunkami Uczestnictwa wybranego Organizatora Turystyki w celu podpisania jej przez Klienta i odesłania podpisanego egzemplarza na adres Agenta łącznie z dowodem wpłaty. W przypadku podania przez Klienta adresu e-mailowego Konsultant prześle Umowę w wersji elektronicznej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest wydrukować umowę, podpisać ją i odesłać pocztą.

3. ZAPŁATA

3.1. Agent dokona ostatecznej rezerwacji u Organizatora Turystyki zamówienia wybranej przez Klienta Imprezy Turystycznej pod warunkiem dokonania wpłaty wymienionej w Umowie na wskazany numer konta przez Klienta.

3.2. W przypadku rezerwacji w terminie powyżej 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej należy wpłacić 30% wartości Imprezy Turystycznej w momencie podpisania umowy, resztę zgodnie z warunkami uczestnictwa organizatora.

3.3. W przypadku rezerwacji w terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy należy wpłacić 100% wartości Imprezy Turystycznej w momencie podpisania umowy.

3.4. Agent może określić potrzebę przesłania dowodu wpłaty na numer faksu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

4. CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH TOUROPERATORÓW

4.1. Ceny usług są określone przez Organizatora Turystyki i nie są zależne od Agenta.

4.2. Ceny podawane na www.explorepoland.pl mogą ulec zmianie m.in. z powodu zmian kursów walut lub z powodów określonych przez Organizatora Turystyki. Konsultant potwierdzając ofertę ustala ostateczną cenę Imprezy Turystycznej.

4.3. W przypadku dokonania wpłaty zaliczkowej, ostateczna cena Imprezy Turystycznej w walucie obcej jest przeliczana po kursie dokonania ostatniej wpłaty.

5. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

5.1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo Klienta w zakupionej Imprezie Turystycznej, Klient może zrezygnować z wyjazdu na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa.

6. UBEZPIECZENIE

6.1. Warunki ubezpieczenia Klienta wykupującego Imprezę Turystyczną zawarte są w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki.

6.2. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych Klient w cenie oferty jest ubezpieczony na wypadek śmierci lub kalectwa - NNW.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) dane osobowe są przechowywane w chronionej bazie danych. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych i promocji. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zaznaczenie kratki w formularzu umieszczonym na końcu umowy oraz po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi Konsultantowi w trakcie przeprowadzanej rozmowy, w innym przypadku dane podane przez Klienta będą wykorzystane jednorazowo do zrealizowania Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Klientowi prawo wglądu do danych jak również możliwość ich poprawiania.

8. OBOWIĄZKI AGENTA

Agent zobowiązuje się do:

8.1. Rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie z szczegółami przedstawionymi przez Organizatora Turystyki.

8.2. Przekazania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy Agentem i Organizatorem Turystyki) na konto Organizatora Turystyki.

8.3. Natychmiastowe informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej.

8.4. Niezwłocznego przekazywania Organizatorowi Turystyki o wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Kliena zgodnie z terminami podanymi w Warunkach Uczestnictwa.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENTA

9.1. Odpowiedzialność Agenta jest ograniczona do odpowiedzialności za udzielone informacji, wywiązanie się z transferu wpłat Klienta.

9.2. Zgodnie z przepisami prawa Agent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Tour Operatora - organizatora imprezy - w zakresie zmian w realizacji imprezy turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient może zgłosić reklamację i przekazać ją do Organizatora Turystyki lub do Agenta.

9.3. Możliwe jest odwołanie Imprezy Turystycznej przez Organizatora Turystyki z powodu określonego w Warunkach Uczestnictwa (np. niewystarczającej liczby uczestników). W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot dokonanych wpłat zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, a Agent zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi oferty zastępczej.

10. SZCZEGÓLNY CHARAKTER KORZYSTANIA Z SERWISU

10.1. Zapytania i rozmowy z Konsultantem, otrzymane odpowiedzi i przekazane dane są aktualne w chwili ich podania przez Konsultanta. Ze względu na ogólnopolski charakter działalności wszystkich podmiotów, na ogólnopolską sprzedaż, zmiany kursów walut oraz samodzielne decyzje Organizatorów Turystyki podane szczegóły mogą ulec dezaktualizacji.

11. PODSTAWY PRAWNE

11.1. Regulamin jest zgodny z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997

 
Opublikowane na stronach internetowych www.explorepoland.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 
 
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.